Dřevodomy a chaty Havelka


Skladba příček v našich nízkoenergetických dřevostavbách

Skladba příčky (obložení deskami Knauf Diamant)

8. Skladba příčky (obložení SDK)

Základními konstrukčními prvky příček v našich nízkoenergetických dřevostavbách jsou KVH profily 80x80mm. Mezi konstrukční prvky vkládáme ve svislém směru izolaci Naturboard v tloušťce 80mm, která je pro svou pružnost doporučována firmou Knauf Insulation jako nejlepší zvukopohltivý materiál do příček s dřevěným jádrem. K této izolaci po obou stranách ve vodorovném směru vkládáme izolaci Naturboard v tloušťce 40mm. Touto izolací vyplňujeme prostor mezi jádrem příčky a vodorovně uloženými montážními CD profily zavěšenými na přímých akustických závěsech. Na montážní CD profily montujeme desky Knauf Diamant. V případě napojení příčky na jinou příčku, vnější stěnu nebo podhled dbáme na to, aby se tato napojovala vždy tzv. do izolace. Z výše uvedených skutečností vyplývá výborná vzduchová neprůzvučnost příček v našich nízkoenergetických dřevostavbách.

 

Skladba příčky s palubkovým obložením

9. Skladba příčky ( obložení palubky).

U skladby příčky s palubkovým obložením používáme stejné konstrukční KVH profily a stejné izolační trojvrství jako u příčky obložené deskami. Konstrukční KVH však obkládáme po obou stranách protipožárními SDK deskami Knauf Red. Přímé akustické závěsy montujeme přes tyto desky do konstručních KVH. Do akustických závěsů montujeme ve svislém směru montážní latě (50x30mm), přes které ve vodorovném směru nastřelujeme palubky.
.

Výbornou vzduchovou neprůzvučnost příček v našich nízkoenergetických dřevostavbách garantuje :

  • izolační trojvrství z izolace Naturboard (40+80+40mm) v celkové tloušťce 160mm
  • použití přímých akustických závěsů pro montážní CD profily a pro montážní latě
  • použití desek Knauf Diamant (snižují vzduchovou neprůzvučnost o 3 až 8 dB) se všemi svými výhodami
  • napojení příček na okolní konstrukce vždy tzv. do izolace.