Dřevodomy a chaty Havelka


Skladba šikmé střechy SP 50+200+2*40 v našich nízkoenergetických dřevodomech (vnitřní palubkové obložení)

Skladba šikmé střechy se sklonem 30° a více :

4. Skladba šikmé střechy SP 50+200+2x40 Skladbu SP 50+200+2x40 používáme pro konstrukci šikmých střech (sklon střechy 30° a více) patrových nízkoenergetických dřevodomů s vnitřním palubkovým obložením. Montáž této skladby se liší od skladby SP 50+200+80 tím, že do vnitřní předstěny vkládáme mezi dvě vrstvy izolace TI 140T v tloušťce 40mm protipožární SDK desky Knauf Red. Desky Knauf Red montujeme na vnitřní nosné latě (50x30mm), které kotvíme do přímých závěsů. Palubkové obložení nastřelujeme na vnitřní montážní latě (50x40mm).

Skladba zateplení stropní kleštiny u domů se sklonem střechy menším než 30° :

5. Skladba zateplení strop.kleštiny SP 50+200+80 Stejnou skladbu používáme pro zateplení stropu přízemních a patrových nízkoenergetických dřevodomů se sklonem střechy menším než 30° s palubkovým obložením stropu. Do vnitřní předstěny vkládáme také mezi dvě vrstvy izolace TI 140T v tloušťce 40mm protipožární SDK desky Knauf Red. Desky Knauf Red montujeme na vnitřní nosné latě (50x30mm), které kotvíme do přímých nebo pružinových závěsů. Palubkové obložení stropu nastřelujeme na vnitřní montážní latě (50x40mm).

Díky promyšlené konstrukci vnějšího pláště nabízíme u našich nízkoenergetických montovaných dřevodomů precizně zpracovanou vzduchotěsnou obálku s použitím OSB desek Airstopfinish ECO a Airstop pásek Isocell. Garantujeme úspěšně provedený Blower-door test.