Dřevodomy a chaty Havelka


Desky Knauf Diamant v našich nízkoenergetických dřevostavbách

Pro vnitřní obložení našich nízkoenergetických dřevostaveb používáme desky Knauf Diamant (tl. 12,5mm). Desky Knauf Diamant jsou tvrdé sádrové desky, které jsou vyrobeny ze speciáně impregnovaného sádrového jádra a vysoce kvalitního kartonu.
Desky Knauf Diamant zaručují vysoce jakostní systém suché výstavby ve srovnání s běžnými SDK deskami a garantují :

  • vysokou pevnost a tvrdost povrchu
  • zvýšenou únosnost hmoždinek
  • sníženou absorpci vody a tedy vhodnost do vlhkého prostředí
  • zvýšenou ochranu proti hluku (v akustických konstrukcích zlepšuje vzduchovou neprůzvučnost o 3 až 8 dB)
  • dobrou zpracovatelnost a šroubovatelnost
  • montáž ohýbaných konstrukcí
  • bezpečný a hygienický materiál
  • zvýšenou ochranu proti požáru (reakce na oheň třídy A2)

Desky Knauf Diamant montujeme na montážní CD profily zavěšené na přímých, akustických nebo pružinových závěsech. Na desky následně aplikujeme omítkové souvrství (zrnitost 1mm), válcovanou malbu s pískem nebo keramické obklady.