Dřevodomy a chaty Havelka


Tabulka požární odolnosti a akustiky v našich nízkoenergetických dřevostavbách

Tabulka požární odolnosti (REI), vzduchové neprůzvučnosti (Rw) a hladiny kročejového hluku našich konstrukcí
Typ konstrukce Požární odolnost Vzduchová
neprůzvučnost
[dB]
Hladina
kročejového
hluku
[dB]
Vnější stěna (SP 50+160+80) REI 45 Rw = 57 dB -----
Šikmá střecha (SP 50+200+80) REI 30 Rw = 52 dB -----
Podlaha se zavěšeným stropem REI 30 Rw = 63 dB Lnw =50dB
Příčky (40+80+40, 2x Diamant) REI 30 Rw = 55 dB -----