Dřevodomy a chaty Havelka


Zakulacený vikýř (tzv. volské oko) v našich dřevostavbách

Zakulacené vikýře - vnější pohled  Zakulacené vikýře - vnitřní pohled

 

  • Tento staletími prověřený sakrální prvek vtiskává našim nízkoenergetickým dřevodomům elegantní nadčasový design.
  • Zakulacený vikýř (tzv. volské oko) montujeme do našich nízkoenergetických dřevostaveb se sklonem střechy 40° a více a s délkou dolní kleštiny 8m a více. Vikýř svírá se sedovou střechou zpravidla úhel 10° až 12°.
  • Zakulacený vikýř umíme zpracovat v elegantních křivkách sedmi romenád. Romenády vyřezáváme ze slepovaných KVH profilů a podle zakreslených křivek na našich šablonách.
  • Dolní křivka první romenády vymezuje prostor pro vložení obloukové okenní výplně, který má šířku 300cm a světlou výšku 91cm.
  • Nabízíme výborné technologické zpracování tohoto vikýře s dostatečně silným izolačním souvsrvím (nejkvalitnější izolace Naturoll FCR033 nebo Unifit 032 tl.260mm) s použitím námětků z extrudovaného polystyrenu XPS30 na jednotlivé romenády.
  • Součástí skladby zakulaceného vikýře je provětrávaná vzduchová mezera, která je kontinuálně spojená s větrací mezerou mezi krokvemi v šikmé střeše po obou stranách vikýře.
  • U zakulaceného vikýře garantujeme precizně zpracovanou vzduchotěsnou obálku (s použitím vzduchotěsné folie a vzduchotěsných Airstop pásek Isocell), která je kontinuálně napojená na vzduchotěsnou obálku šikmé střechy a potažmo celé stavby.
  • Mezi vzduchotěsnou folií a vnitřním obložením zakulaceného vikýře montujeme instalační vzduchovou mezeru.
  • Šikmé střechy se zakulaceným vikýřem kryjeme vždy pálenými střešními taškami – typ bobrovka od firmy Tondach

Zpracování zakulaceného vikýře s námětky z XPS určeného pro nízkoenergetické domy ( zateplení vikýře - dvě vrstvy izolace Unifit 032 v celkové tloušťce 28cm)

Technický výkres