Dřevodomy a chaty Havelka


Skladby vnějšího pláště s provětrávanou dřevěnou fasádou v našich montovaných chatách

Skladba SP 100+60 s provětrávanou dřevěnou fasádou :

skladba-stěny-sp-100-60


Skladbu SP100+60 s provětrávanou dřevěnou fasádou používáme pro konstrukci obvodových stěn našich montovaných chat určených k celoroční rekreaci. Obvodovou stěnu zateplujeme jednou vrstvou izolace Classic 035 v tloušťce 100mm. Ve směru kolmém na tuto vrstvu přidáváme do vnitřní předstěny izolaci TI 140T v tloušťce 60mm. S tímto izolačním dvojvrstvím (kvalitní izolace od firmy Knauf Insulation,s.r.o.) v celkové tloušťce 160mm dosahujeme hodnotu součinitele prostupu tepla U=0,25W/m2K, která plně vyhovuje ČSN pro zateplený objekt. Z tohoto důvodu nedochází v konstrukci během roku ke kondenzaci vodních par.
U chat s podkrovím jsou podlahové kleštiny v patře vloženy mezi vaznice do třmenů. Nosná konstrukce obvodové stěny je postavena z KVH profilů 100x100mm.

Skladba SP 160+60 s provětrávanou dřevěnou fasádou :

Skladbu SP 160+60 s provětrávanou dřevěnou fasádou používáme pro konstrukci obvodových stěn našich dřevodomů (nosná konstrukce obvodových stěn je z KVH profilů 80x160mm) a také pro konstrukci šikmých střech patrových chat určených k celoroční rekreaci. Tato skladba se od skladby SP 100+60 liší  tím, že krokve a horní kleštiny nad obytným podkrovím zateplujeme jednou vrstvou izolace Unifit 035 v tloušťce 160mm. Ve směru kolmém na tuto vrstvu přidáváme pod krokve a horní kleštiny izolaci TI 140T v tloušťce 60mm. S tímto izolačním dvojvrstvím (kvalitní izolace od firmy Knauf Insulation,s.r.o.) v celkové tloušťce 220mm dosahujeme hodnotu součinitele prostupu tepla U=0,21W/m2K. Skladbu SP160+60 používáme pro zateplení střešního pláště proto, že střešním pláštěm dochází k větším únikům tepla než obvodovými stěnami. Skladbu SP 160+60 používáme rovněž pro zateplení stropních kleštin přízemních chat určených k celoroční rekreaci.

Pozn.: V chatách určených k celoroční rekreaci volíme ke skladbě obvodové stěny SP 100+60 skladbu střešního pláště SP 160+60. V případě zvýšených nároků na tepelně technické, zvukově izolační a protipožární vlastnosti (dřevodomy k trvalému bydlení) volíme ke skladbě obvodové stěny SP 160+60 skladbu střešního pláště SP 200+60 (mezi krokve Unifit 035 tl.200mm a pod krokve TI 140T tl.60mm).

Propracovaná technologie a precizně zpracovaná vzduchotěsná obálka umožňuje v našich montovaných chatách postavených ve výše uvedených skladbách celoroční rekreaci a v našich dřevodomech trvalé bydlení.

  • Díky promyšlené konstrukci vnějšího pláště nabízíme v našich montovaných chatách precizně zpracovanou vzduchotěsnou obálku s použitím vzduchotěsné reflexní folie a Airstop pásek Isocell. Úspěšně provedený Blower-door test u objektů ve výše uvedených skladbách garantujeme jen za předpokladu, že bude vzduchotěsná obálka zpracována s použitím OSB desek Airstopfinish ECO.
  • Další varianty vnějšího opláštění fasády – latě, falešné roubení, systém Aquapanel ®Cement Board Outdoor od firmy Knauf.
  • Další varianty vnitřního obložení – desky Knauf Diamant popř. běžné SDK desky s omítkovým souvrstvím, keramickými obklady.